CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG METECT
MỖI BƯỚC ĐI MỘT DẤU ẤN - MỖI KHÁCH HÀNG MỘT NIỀM TIN

THIẾT KẾ MODELING

Trên cơ sở là các mặt cơ bản và bản vẽ thiết kế 2D của sản phẩm, kết hợp với sự hỗ trợ của phẩn mềm 3D. Chúng tôi sẽ cung cấp một bản vẽ Modeling sản phẩm hoàn chỉnh cho quý khách dảm bảo độ chính xác khi chế tạo sản phẩm thực.
Trên cơ sở là các mặt cơ bản và bản vẽ thiết kế 2D của sản phẩm, kết hợp với sự hỗ trợ của phẩn mềm 3D. Chúng tôi sẽ cung cấp một bản vẽ Modeling sản phẩm hoàn chỉnh cho quý khách dảm bảo độ chính xác khi chế tạo sản phẩm thực.
Bài viết khác