CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG METECT
MỖI BƯỚC ĐI MỘT DẤU ẤN - MỖI KHÁCH HÀNG MỘT NIỀM TIN

THIẾT KẾ KHUÔN 3D

Công nghệ dập vỏ mỏng được ứng dụng khá phổ biến, đặt biệt trong giai đoạn đất nước ta đang tiết hành nội địa hóa trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Việc thiết kế khuôn dập 3D sẽ giúp cho nhà sản xuất tránh được các dủi do khi bước vào chế thử
Công nghệ dập vỏ mỏng được ứng dụng khá phổ biến, đặt biệt trong giai đoạn đất nước ta đang tiết hành nội địa hóa trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Việc thiết kế khuôn dập 3D sẽ giúp cho nhà sản xuất tránh được các dủi do khi bước vào chế thử


Bài viết khác