CÔNG TY CP METECT
MỖI BƯỚC ĐI MỘT DẤU ẤN 
MỖI KHÁCH HÀNG MỘT NIỀM TIN

Cắt CNC

CẮT PLASMA + GAS/OXY CNC THEO YÊU CẦU
 Nội dung: Cắt CNC 2D mọi hình dạng theo yêu 
 Kích thước giới hạn phôi: 6000 x 2000 mm 
 + Plasma:             - Thép bề dày 0.2 - 30 mm 
                               - Inox dày từ 0.2 - 20 mm  
                               - Nhôm- đồng dày từ 0.2 - 20 mm 
 + Gas/oxy : Thép dày từ 6 - 200 mm
 + Vạch dấu phục vụ gá hàn , gấp sấn. 
 Giá cả hợp lý / Giao hàng đúng hẹn / Chất lượng

Video cắt :  http://youtu.be/Ipf75xdUoXM

Video vạch dấu :http://youtu.be/-kC7HyyfSfk