Băng tải sắt
- Phạm vi ứng dụng: 

+ Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

+ Công nghiệp khai thác mỏ và luyện kim

+ Ngành than và điện lực

-  Đặc điểm kỹ thuật: 

+ Thích hợp nguyên liệu có độ dính lớn, nguyên liệu rắn, tương đối nặng, cỡ hạt lớn, có góc cạnh 

+ Nhiệt độ nguyên liệu vận chuyển có thể đến 4000C

+ Có thể vận chuyển thẳng góc hoặc nghiêng đến 25o 

+ Bề rộng mặt băng tiêu chuẩn : Từ 650 đến 1250mm