Băng tải PVC
- Phạm vi ứng dụng: 

+ Công nghiệp thực phẩm

+ Công nghiệp điện tử

+ Y tế

- Đặc điểm kỹ thuật:

+ Khung băng: Nhôm định hình, Thép không rỉ gấp, Kết cấu thép CT3

+ Mặt băng: Băng cao su bố vải, băng nhựa PVC, băng vải.

Mặt nhẵn, mặt có gân 

Bề rộng tiêu chuẩn: B100 đến B1200

+ Chế độ làm việc: tự động, bán tự động, một hoặc nhiều cấp tốc độ