Máy lọc bụi túi, rung rũ tự động
- Phạm vi ứng dụng:

+ Xử lý bụi trong công nghiệp vật liệu xây dựng

+ Công nghiệp thực phẩm

+ Công nghiệp điện

+ Chế biến gỗ

+ Sản xuất thức ăn gia súc

- Đặc điểm ký thuật: