Vít tải
- Phạm vi ứng dụng:

+ Vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột: Xi măng, bột than, bột mì, phân hoá học, bột xỉ than, ngũ cốc, bột giấy, thức ăn gia xúc, bột giấy…

- Đặc điểm kỹ thuật

+ Chiều dài vận chuyển: từ 3 đến 70m

+ Góc nghiêng vận chuyển: đến 20o đối với dạng vỏ lòng máng, đến 90o đối với loại vỏ ống

+ Nhiệt độ nguyên liệu : <= 200oC