Băng tải cao su
- Phạm vi ứng dụng: Rất thông dụng

+ Ngành luyên kim

+ Vật liệu xây dựng

+ Ngành than, điện

+ Công nghiệp thực phẩm

- Đặc điểm kỹ thuật

+ Năng suất vận chuyển lớn

+ Nguyên liệu vận chuyển dạng hạt, cục vừa và nhỏ

+ Nguyên liệu có độ tơi cao

+  Cững có thể vận chuyển kiện vật liệu

+ Góc nghiêng vận chuyển đến 200C

+ Bề rộng mặt băng tiêu chuẩn : B400 đến B1400